Betonarea stalpilor

10 noiembrie 2014
Comentarii 0
Categorie stiri
10 noiembrie 2014, Comentarii 0

Betonarea stalpilor

Forma secţiunii transversale a stâlpilor poate fi foarte variată: în mod obişnuit, stalpii se fac cu secţiune pătrată sau dreptunghiu­lară, dar în funcţie de necesităţile constructive, sau de aspect, pot fi :

1)   Cofrajele stalpilor să fie bine încheiate, să fie montaţi toţi caloţii, cu legăturile corect făcute, pentru a nu se risca umflături ale cofrajelor sub acţiunea presiunii betonului proaspăt.

2)   Ca etrierii să fie dispuşi la distanţele din proiect şi să fie bine legaţi de armăturile longitudinale, pentru că în caz contrar ei lunecă în timpul betonării, armăturile longitudinale rămanand nelegate pe anumite porţiuni — cu riscul flambării lor sub sarcină şi al compro­miterii rezistenţii stalpului respectiv.

3)   Ca să existe puricii pentru asigurarea realizării stratului de be­ton de acoperire.

4)   Ca mustăţile armăturilor longitudinale de la etajul inferior să fi fost curăţate de eventualul mortar ce s-a întărit în timpul beto­nării planşeului inferior.

5)   Ca pe fundul cofrajelor stalpilor să nu existe rămăşiţe de lemn, murdării etc., rezultate din spălarea cofrajelor planşeului superior; că betonul de la baza stîlpilor a fost spălat perfect — să nu mai existe nici o urmă de mîl, care ar împiedica aderenţa dintre betonul vechi __ şi betonul care urmează a se turna. Numai după ce betoniştii şi ingi­nerul responsabil ou lucrarea respectivă, s-au convins că baza stîlpu­lui este perfect curată şi betonul umed, se permite dulgherului să bată în cuie capacul de vizitare de la partea inferioară a cofrajului.

Betonarea şi compactarea. Betonarea stîlpilor cu înălţimi mici (pînă la 3,00 m) se face, in mod obişnuit, de la partea superioară a lor. Betonul se toarnă în straturi de cîte 30—50 cm, iar compacta­rea se face cu vibratorul de interior, introducînd butelia pe la partea superioară a stîlpului şi cufundînd-o de 2—4 ori, în funcţie de sec­ţiunea stîlpului . Distanţa buteliei de la pereţii cofrajului trebuie să fie minimum de două ori diametrul ei şi maximum jumă­tate din raza ei de acţiune. In acest fel se poate compacta betonul din stîlpii care au dimensiunea secţiunii transversale de la 40 cm în sus şi în cazul în care armăturile grinzii care trece peste stilp permit introducerea printre ele a buteliei vibratorului.

Dacă prima condiţie este îndeplinită, dar distanţele între armă­turile grinzii (sau grinzilor) ce trece peste stîlp nu permit introdu­cerea buteliei, aceasta poate fi. introdusă priintr-o fereastră laterală tăiată în cofrajul stîlpului .

Dacă stîlpul are secţiunea sub 30×30 cm, betonarea pe la partea superioară se face cu mare greutate din cauza armăturilor grinzii de peste stîlp; în acest caz, betonarea se face prin ferestre laterale tăiate în pereţii cofrajului la distanţe de 2,00;—3,00 m. Cînd beto­nul a ajuns la nivelul ferestrei, dulgherul de serviciu o astupă, o fixează ca să nu fie împinsă de presiunea betonului şi turnarea continuă prin fereastra următoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *