Clasificarea Cladirilor

CATEGORII DE CLADIRI SI PARTILE LOR COMPONENTE

DEFINITIE SI CLASIFICARE

Construcţiile sunt lucrările care se realizează folosind materiale, utilaje şi forţe de muncă pentru a obţine un anumit obiect, cum ar fi: locuinţă, şcoală, teatru, fabrică, siloz, furnal, drum, pod, baraj , depozit , cladire birouri ,  etc.

Dintre acestea, clădirile constituie o categorie importantă de construcţii, la care lucrările de zidărie se folosesc în mare măsură.

Clădirile se împart în următoarele categorii:

—     clădiri de locuit;  (case , vile apartamente , blocuri , case de vacanta )

—    clădiri social-cul turale (şcoli, teatre, cluburi,creşe, spitale etc. )

—    clădiri industriale (uzine, fabrici, ateliere, depozite, mori etc.) ;

—    clădiri agricole (grajduri, remize, ateliere pentru utilaj agricol etc.).

  1. Partile cladirilor
  2. Impărţirea clădirilor în înălţime

După poziţia pe care o ocupă în înălţime, fiecare parte a unei clădiri are o denumire diferită. Astfel:

  1. Parterul este partea clădirii care are pardoseala la nivelul terenului sau puţin mai ridicată.
  2. Subsolul este format din încăperile care au pardoseala sub nivelul terenului.

Cînd se folosesc pentru a fi locuite, încăperile din subsol trebuie să îndeplinească anumite condiţii de aerisire, luminare şi înălţime; de asemenea, încăperile de locuit din subsol nu trebuie să fie îngro­pate în pămînt cu mai mult decît un metru.

Pivniţa se construieşte sub parter, dedesubtul nivelului tere­nului. Ea are mici orificii pentru aerisire sau ventilaţii. Pivniţele se pot folosi numai ca depozite.

Etajele sînt situate deasupra parterului. înălţimea lor, ca şi cea a parterului, depinde de destinaţia pe care o au. Astfel, camerele de locuit au înălţimea minimă de 2,50 m, pe cînd clasele şcolilor sînt înalte de minimum 3,50 m.

Cînd anumite încăperi trebuie să aibă o înălţime mare (de exemplu: săli de teatru, atenee etc.), ele se construiesc pe înălţi­mea a două sau mai multe etaje.

Podul este spaţiul dintre planşeul ultimului etaj şi acoperiş. El nu este locuibil şi serveşte uneori ca depozit sau în el se amena­jează încăperile pentru uscătorii sau spălătorii. Cînd podul este locuibil, el se înalţă şi se amenajează corespunzător, căpătînd denu­mirea de mansardă.

La fiecare cat (parter sau etaj) sînt încăperi (camere) care poartă diferite denumiri, după folosirea lor. De exemplu, în clădirile de locuit există camere de dormit, cameră de zi, baie, bucătărie etc. ; tot astfel, în clădirile industriale există la etaje încăperi pentru producţie, ateliere, depozite, birouri etc. în clădirile de locuit, o grupă de încăperi care servesc pentru o singură gospodărie capătă denumirea de apartament (locuinţă).