Parcare privata Bucuresti, sector 3

Proiect

Beneficiar: Persoana juridicaCapacitate parcare masini recuperare leasing: 100 locuri;Manopera pentru pregatirea terenului , nivelare si compactare a fost asigurata de echipe specializate manoperaconstructii.ro

Materiale de constructii furnizate: Balast compactabil 1000mcPietris 16-32 600mcPietris 4-8 200mc

Toate produsele comercializate (beton, balast, nisip, pietris,etc.) sunt insotite de certificate de comformitate si respecta toate normele tehnologice in vigoare.