Amenajari interioare si exterioare

  1. Amenajari interioare si exterioare

După terminarea clădirii « la rosu », se execută o serie de amenajari  pentru terminarea ei, numite lucrări « finisaje interioare sau exterioare  ». Cele mai impor­tante sînt următoarele:

Tîmplaria. Principalele lucrări de tamplărie sunt uşile şi ferestrele. Acestea pot avea dimensiuni şi forme diferite; ele se pot executa pe toc sau pe căptuşeală.

Uşile exterioare se confecţionează uneori duble.

Ferestrele sunt prevăzute cu cercevele la care se montează geamuri. Ferestrele sînt de multe ori duble, adică cu două randuri de cercevele; ele se pot prevedea pe dinafară cu obloane sau rulouri.

Tencuielile şi placajele. In interiorul şi la exte­riorul clădirilor, pereţii se îmbracă cu tencuieli sau cu placaje, iar tavanele cu tencuieli; sunt şi cazuri în care pereţii se exe­cută din cărămidă aparentă, eliminîndu-se necesitatea tencuirii sau a placării.

Pereţii ai căror feţe trebuie să fie rezistente se îmbracă cu placaje (marmură, piatră, mozaic, faianţă etc.). în băi, bucătării, closete etc., unde pereţii trebuie să se spele uşor, se execută placaje de faianţă sau de sticlă, ori vopsitorii în ulei.

La pereţi se pot executa şi îmbrăcăminţi de lemn (lambriuri).

La exterior, partea inferioară a faţadelor (soclul) se îmbracă cu tencuieli rezistente (din mortar de ciment şi praf de piatră sau mozaic etc.), ori cu placaje (piatră, marmură etc.).

Faţadele clădirilor se tencuiesc sau se plachează (cu caramidă, plăci de piatră etc.). In jurul ferestrelor se execută uneori profile ornamentale, numite ancadramente; la partea de jos, ferestrele au spre exterior un solbanc. Sub streaşină se pot executa profile ieşite de la linia faţadei, alcătuind împreună cornişa.

Pardoselile. Pe planşee se execută pardoseli. Acestea pot fi executate din diferite materiale. Astfel:

Pardoselile rigide se execută din beton, mozaic sau plăci diverse (de mozaic, gresie, marmură).

Pardoselile de lemn sînt alcătuite din duşumele, parchet sau calupuri.           _

Pardoselile speciale se execută din linoleum, xilolit, covoare, materiale plastice etc.

Vopsitoriile, zugrăvelile, tapetele. Tamplăria şi uneori pereţii tencuiţi se vopsesc în culori de ulei sau de alchidal. De obicei, pereţii tencuiţi se spciesc cu var sau se zugrăvesc în culori de humă şi clei, iar uneori pe ei se lipesc tapete de hîrtie.                                            

Sobele. Pentru încălzirea camerelor se execută sobe de cără­midă sau din plăci de teracotă (cahle).