Fundaţii pe piloţi

Pe baza studiilor şi a experienţei lucrărilor executate unde există numeroase zone cu terenuri loes- soide sensibile la înmuiere, a rezultat că pentru construcţiile civile şi industriale la care se urmăreşte o asigurare totală, soluţia cea mai bună este folosirea piloţilor şi în special a piloţilor foraţi cu bulb. Pentru piloţi cu diametrul de 50—85 cm şi lungimi cuprinse între 18 si 25 m, s-au realizat capacităţi portante între 300 şi 1 200 tf. ’

Dacă grosimea straturilor macroporice este peste 5,00 m la noi în ţară, se folosesc piloţii de pămînt prin care se elimină sensibilitatea la umezire a terenului. Pentru aceasta se poate proceda astfel: se execută găuri cu diametrul de 50—55 cm, folosind o bară grea de circa 3 tf, avînd la partea inferioară un dorn cu diametrul de 43 cm şi vîrful în unghi de 60°. Cu această bară se dau 40—50 lovituri/min de la o înălţime de 0,90—1,10 m, folosind o foreză cu percuţie.

Se pot realiza piloţi purtători la vîrf, care transmit încărcările de la construcţie la un strat de teren insensibil la înmuire după traversarea stratului de pămînt macroporic. Piloţii se pot executa din pămînt cu ciment. Amestecul de pămînt cu ciment este turnat în găurile forate prin percuţie şi apoi compactat tot prin percuţie; dozajul de ciment este de 20% ciment şi 80% pămînt (în greutate). La încercări făcute s-au obţinut 80 tf pe un astfel de pilot cu diametrul de 55 cm şi fişa de 15,60 m.

In ţara noastră, în care există zone întinse de pămînturi macro­porice sensibile la înmuiere, există şi o experienţă bogată în folo­sirea fundaţiilor de piloţi în astfel de terenuri. La noi au fost folosiţi şi piloţii prefabricaţi bătuţi, care au avan­tajul că prin batere îndeasă şi loessul, făcînd, ca prin aceasta ansam­blul pămînt-piloţi să lucreze ca un tot; prin îndesarea pămînturilor se înlătură şi sensibilitatea la umezire a lor.

Piloţii Franki, folosiţi mult la noi în ţară, prezintă avantajul că prin înfigerea coloanei în teren, se îndeasă şi pămîntul; un alt avan­taj îl constituie posibilitatea formării bulbului, care măreşte capaci­tatea portantă a pilotului şi îndeasă mult şi terenul din zona res­pectivă. Terenul adiacent pilotului este îndesat şi din cauza pre­siunii betonului.

Exemple de utilizare a acestor piloţi sînt la Combinatul siderur­gic de la Galaţi şi la Uzina de alumină de la Tulcea — fundate pe pămînturi macroporice. Piloţii executaţi cu utilajul polonez KPF-22, au străbătut terenul macroporic şi au fost înfipţi pe 2,00—3,00 m într-o argilă nisipoasă aflată sub loessul sensibil la înmuiere .